Os servizos ofertados polo CIM a través da ECIMAT están ao dispor de toda a sociedade, tanto para usuarios internos como externos. As persoas interesadas deberán tramitar a súa solicitude a través da plataforma de servizos LIMS. O LIMS é a plataforma web para a petición e seguimento dos servizos ofertados. Para acceder á mesma é necesario dispoñer dun código de usuario e contrasinal, que deberá solicitarse á Responsable da unidade de calidade ambiental da ECIMAT, Tania Tato.

As tarifas por tipo de servizo e de usuario poden consultarse neste documento.

Solicitar un servizo como usuario externo/a

Solicitar un servizo como usuario interno/a

Iniciar sesión en LIMS