Xestor de proxecto – Grupo de Ecoloxía Costeira

O grupo de investigación de Ecoloxía costeira (EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e o grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas do Departamento de Enxeñería dos Recursos Naturais e Medio Ambiente, ofrecen unha praza de xestor/a dentro do proxecto: “Mejora de la gestión, seguimiento y mantenimiento de la biodiversidad en áreas marinas protegidas mediante técnicas geoespaciales automatizadas de bajo coste para la monitorización y cartografiado de hábitats intermareales (ALGANAT2000)”, coa colaboración da Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecolóxica, a través do Programa PLEAMAR, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

Perfil técnico

 • Preparación de contidos e documentos para o proxecto.
 • Manter a interlocución coas institucións que participan no proxecto.
 • Prestar apoio coa loxística e a difusión do proxecto.
 • Prestar apoio na execución e xustificación económica.
 • Realización de informes técnicos de execución.
 • Asistencia a reunións de seguimento do proxecto.
 • Preparar e organizar talleres de formación.

Requisitos

 • Posuír un título de graduado/ licenciado/a ou equivalente en Ciencias ou Enxeñería.
 • Experiencia en xestión de proxectos de investigación

Criterios de avaliación

 • Curriculum vitae: 10 puntos.
 • Experiencia laboral: ata 30 puntos.
 • Valorarase a experiencia previa na xestión de proxectos da Fundación Biodiversidade.
 • Os candidatos mellor valorados realizarán unha entrevista.

Condicións do contrato

 • Relación laboral: Contrato de investigación.
 • Duración: 11 meses.
 • Data prevista de incorporación: 01/03/2019.
 • Xornada laboral: Parcial.
 • Lugar de traballo: Facultade de Ciencias do Mar, Campus da Universidade de Vigo.
 • Salario mensual bruto: ao redor de 1300 €.

Solicitude

Os candidatos deben enviar CV (en formato pdf) e unha carta de presentación á investigadora Celia Olabarria (colabarria@uvigo.es)

Data límite: 20 xaneiro 2019.

Resolución

Resolución contrato Gestor Grupo Ecoloxía Costeira (PDF, 137 KB)