Oferta de praza de persoal de apoio á investigación para o CIM-UVigo

A presente convocatoria ten por obxecto a selección de persoal para a contratación laboral temporal de persoal de apoio á investigación para o Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo (CIM-UVigo).

Nos seguintes enlaces pode consultar os requisitos dos solicitantes, o procedemento de selección para a contratación e as características da praza ofertada.