Oferta de contrato posdoutoral no grupo FOL dentro dun proxecto H2020

O grupo Future Oceans Lab (FOL) do CIM-UVigo oferta unha praza de investigador de dous 2 anos de duración. O investigador será responsable de administrar e desenvolver as tarefas dun proxecto H2020, FutureMARES, onde o grupo participa como socio co fin de desenvolver avaliacións de vulnerabilidade climática en ecosistemas mariños e de transición. A persoa seleccionada traballará con Elena Ojea (FOL) e o resto dos consorcios a partir de setembro de 2020.

Descrición do proxecto e das tarefas a realizar

O proxecto FutureMARES é un proxecto altamente multidisciplinar que pretende investigar accións, estratexias, e solucións social e económicamente rentables de adaptación climática que preserven a biodiversidade e as funcións ecosistémicas dos ecosistemas mariños e de transición europeos e doutras rexións climáticas e ecolóxicas.

O investigador postdoutoral será o responsable do desenvolvemento das tarefas do proxecto relacionadas co deseño e implementación de asesorías de vulnerabilidade climática, incluindo protocolos metodolóxicos, a monitorización do avance das tarefas dos diferentes socios e a entrega de resultados e memorias.

Condicións do contrato:

 • Tipo de contrato: Temporal
 • Duración: 2 anos a tempo completo
 • Dta de inicio esperada: Setembro 2020.
 • Salario: 30.000 – 40,000 euros brutos

Criterios de selección

Requisitos:

 • Título de doutoramento no eido ciencias medioambientais, xestión, económicas, ciencias sociais, pesca, ecoloxía mariña ou disciplinas afíns.
 • Experiencia mínima dun ano na implementación e redacción de proxectos de investigación medioambiental.
 • Experiencia en investigación en conservación e recuperación mariña e/ou pesquerías.
 • Conocimientos de codificación e experiencia en R o programas similares para a análise e visualizaciónde datos.
 • Ter un mínimo de dúas publicacións en revistas científicas recoñecidas internacionalmente relacionadas coa temática da praza.

Outros criterios de valoración:

 • Experiencia en xestión de proxectos, especialmente en proxectos H2020 ou similares;
 • Experiencia en investigación sobre cambio climático, incluíndo impactos e adaptación;
 • Experiencia en enfoques cualitativos para a xestión ambiental, análise de partes interesadas e grupos implicados, análises de preferencias, métodos participativos, etc.
 • Experiencia en indicadores ecolóxicos e sociais, índices e outras representacións de problemas complexos. A experiencia en avaliacións de vulnerabilidade climática será altamente valorada;
 • Fortes habilidades interpersoais para construír e manter relacións sólidas con académicos, ONGs, socios políticos e gobernamentais e para traballar eficazmente como parte dun equipo de investigación altamente colaborativo;
 • Dominio do uso de GitHub, Shiny e outras ferramentas en liña para unha investigación eficiente;
 • Valoraranse moito as publicacións en revistas interdisciplinares ou en revistas de diferentes disciplinas;
 • Independencia científica e capacidade para xerar ideas de maneira autónoma;
 • Fluidez lingüística en español, inglés, francés ou italiano.

Solicitude

As persoas candidatas deberan enviar un correo a dirección futureoceanslab@uvigo.es co asunto: “FutureMARES postdoc application_nome completo”. Data límite: 7 de xuño ás 8pm (hora española). No caso de que a oferta non sexa ocupada valoraranse as solicitudes achegadas máis alá da data límite.

A seguinte documentación deberá ser enviada nun só PDF:

 1. Currículo vitae actualizado (2 páxinas en total, en inglés) indicando experiencia previa, publicacións, proxectos, formación, organización de actividades científicas, habilidades técnicas específicas.
 2. Unha carta de presentación dunha páxina que reflexe a motivación para ocupar este posto e explique como podería contribuír ao equipo e ao proxecto.
 3. Unha descrición dunha páxina da súa investigación actual, presentando os principais resultados no contexto desta oferta e inclúa dúas publicacións relacionadas.
 4. Información de contacto de 3 investigadores. As cartas de apoio serán solicitadas no segundo paso da avaliación.

Máis detalles en Euraxess