Oferta de contrato no grupo Ecocost a cargo do proxecto ZEUS

O grupo de investigación de Ecoloxía Costeira (Ecocost, EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía animal da Universidade de Vigo e pertencente ao Centro de Investigación Mariña (CIM-UVigo) ofrece o seguinte contrato dentro do proxecto: “Comprendiendo el papel de las praderas de Zostera en el mantenimiento de poblaciones de recursos marisqueros en un escenario de cambio climático (ZEUS)” (RTI2018-095583-B-I00), financiado polo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no marco do Programa Operativo FEDER.

Condicións xerais:

 • Duración: 10 meses
 • Data prevista de inicio: Entre o 15 setembro e o 1 de outubro 2020.
 • Xornada de traballo: Tempo parcial
 • Retribución: 807 brutos/mes aprox.

Requisitos:

 • Licenciatura en Economía, Bioloxía, Ecoloxía, Ciencias Ambientais ou Xeografía.

Criterios de valoración:

 • Experiencia en investigación sobre temas pesqueiros e/ou marisqueo.
 • Experiencia no deseño de enquisas.
 • Experiencia en participación/organización de obradoiros participativos.
 • Experiencia na realización de revisións sistemáticas de literatura científica.
 • Experiencia en elaboración de informes.

Tarefas a realizar:

 • Analizar a estado da arte respecto ás investigacións, programas e políticas relacionadas co marisqueo, praderías mariñas e servizos ecosistémicos mariños.
 • Deseño de enquisas para realizar entrevistas a grupos de interese.
 • Analizar datos cuantitativos (estatísticas oficiais, informes) e datos procedentes das enquisas.
 • Analizar e comprender diferentes impactos do cambio climático nos ecosistemas mariños, e os distintos escenarios do IPCC.

Solicitude

Os candidatos deben enviar CV e unha carta de presentación (ambas as en formato pdf) ao Dr. Sebastián Villasante (sebastian.villasante@usc.es).

Data límite de entrega de documentos: 7 de agosto de 2020.