Investigador Posdoutoral – Grupo de Ecoloxía Costeira

O grupo de investigación de Ecoloxía costeira (EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e o grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas do Departamento de Enxeñería dos Recursos Naturais e Medio Ambiente, ofrece o seguintes contrato dentro do proxecto: “Mejora de la gestión, seguimiento y mantenimiento de la biodiversidad en áreas marinas protegidas mediante técnicas geoespaciales automatizadas de bajo coste para la monitorización y cartografiado de hábitats intermareales (ALGANAT2000)”, coa colaboración da Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecolóxica, a través do Programa PLEAMAR, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

Perfil técnico

 • Experiencia no deseño e implementación de experimentos de campo e de laboratorio na área de ecoloxía mariña ou ecoloxía.
 • Xestión de diferentes bases de datos e análises de datos.
 • Publicación de resultados en revistas científicas.
 • Coñecementos de GIS e modelado xeoespacial.

Requisitos

 • Posuír un título de doutor en Ciencias ou equivalente.
 • Experiencia en xestión de proxectos de investigación.
 • Criterios de avaliación
 • Curriculum vitae.
 • Experiencia en investigación.
 • Habilidades específicas.

Os candidatos mellor valorados realizarán unha entrevista.

Condicións do contrato

 • Relación laboral: Contrato de investigación.
 • Duración: 11 meses
 • Data prevista de incorporación: 01/03/2019.
 • Xornada laboral: Completa.
 • Lugar de traballo: Facultade de Ciencias do Mar, Campus da Universidade de Vigo.
 • Salario mensual bruto: ao redor de 1800 €.

Os candidatos deben enviar CV (en formato pdf) e unha carta de presentación á investigadora Celia Olabarria (colabarria@uvigo.es), data límite: 20 de xaneiro de 2019.

Resolución

Resolución contrato postdoctoral Grupo Ecoloxía Costeira (137 KB)