Investigador para o procesamento e análise de imaxes

O grupo de investigación de Xeotecnologías Aplicadas (TF1) do Departamento de Enxeñería dos Recursos Naturais e Medio Ambiente da Universidade de Vigo ofrece un contrato dentro do proxecto: “Mejora de la gestión, seguimiento y mantenimiento de la biodiversidad en áreas marinas protegidas mediante técnicas geoespaciales automatizadas de bajo coste para la monitorización y cartografiado de hábitats intermareales ( ALGANAT2000)”, coa colaboración da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para laTransición Ecológica, a través do Programa PLEAMAR, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

No seguinte enlaces pode consultar a convocatoria completa coas características da praza ofertada, os requisitos dos solicitantes, e o procedemento de solicitude da praza ofertada.

Convocatoria (PDF, 98 kb)

Data límite: 7 de xullo.