Dúas ofertas de traballo a cargo do proxecto europeo Glaukos – Ecotox

O equipo de investigación Ecotox do grupo de Ecoloxía Costeira do CIM-UVigo, oferta dúas prazas dentro do proxecto GLAUKOS.

Praza 1: Xestor/a de proxectos

Condicións xerais:

 • Tempo completo (40 h / semana), comezando en abril de 2020
 • Duración: 3 anos (período de practicas de 6 meses)
 • Salario: ata 35.000 eur/ano (salario bruto), dependendo na cualificación

Tarefas a realizar:

 • Coordinación das actividades do equipo Ecotox dentro do Proxecto Glaukos H2020
 • Comunicacións e reunións con outros  socios
 • Entrega de informe de resultados, fitos e entregables ao coordinador
 • Administración do proxecto (contabilidade, contacto con provedores).
 • Asistencia na procura de novas  oportunidades de financiamento  e preparación de propostas.

Requisitos

 • Experiencia en xestión de proxectos de investigación en contornas  internacionais.
 • Excelentes habilidades de comunicación: inglés  e español falado con fluidez
 • Bos coñecementos de toxicoloxía  ambiental.
 • Bo coñecemento dos plans de financiamento  da investigación da UE.
 • O coñecemento en edición de páxinas web será un activo

Proceso de selección

Os interesados/as deben enviar carta de presentación, CV, datos de contacto e datos de contacto de dúas referencias a rbeiras@uvigo.gal, indicando no asunto do correo electrónico a referencia:  GLAUKOS- Ecotox  PM  Position. Tamaño total máximo de documentos adxuntos: 5  MB.

Data límite: 13 de marzo de 2020

Praza 2: Contrato posdoutoral

Condicións xerais:

 • Tempo completo (40 h / semana), comezando en abril de 2020
 • Duración: 3 anos (período de practicas de 6 meses)
 • Salario: ata 35.000 eur/ano (salario bruto), dependendo na cualificación

Tarefas a realizar:

 • Investigación sobre degradación e efectos de biopolímeros no medio ambiente utilizando modelos experimentais acuáticos.
 • Investigación sobre os efectos de  polímeros e aditivos plásticos en organismos acuáticos modelo a nivel molecular (expresión  génica,  ómica).
 • Preparación de manuscritos e informes.
 • Actividades de divulgación: asistencia a congresos internacionais, ciencia popular.

Requisitos:

 • Doutoramento en bioloxía, ciencias ambientais ou similares.
 • Excelente coñecemento sobre  ecotoxicoloxía mariña, biomarcadores e bioensaios.
 • Excelentes coñecementos sobre técnicas moleculares aplicadas ás ciencias ambientais (electroforesis,  qPCR, actividades encimáticas, ELISA, ómicas).
 • Inglés falado fluído
 • Capacidade para realizar ensaios con animais de acordo coa normativa da UE (Directiva 2010/63 / UE, Orde  ECC / 566/2015).

Proceso de selección

Os interesados/as deben enviar carta de presentación, CV, datos de contacto e datos de contacto de dúas referencias a rbeiras@uvigo.gal, indicando no asunto do correo electrónico a referencia:  GLAUKOS-Ecotox PostDoc Position. . Tamaño total máximo de documentos adxuntos: 5  MB.

Data límite: 13 de marzo de 2020

Máis información en Euraxess