Oferta de praza de persoal investigador para o reforzo da liña de investigación “Explotación Sustentable dos Recursos Mariños”

A presente convocatoria ten por obxecto a selección de persoal para a contratación laboral temporal polo CIM-UVigo de persoal investigador para o reforzo da liña de investigación “Explotación Sustentable dos Recursos Mariños”.

Nos seguintes enlaces pode consultar os requisitos dos solicitantes, o procedemento de selección para a contratación e as características da praza ofertada.