Conta con representación de todos os grupos de investigación e a súa principal función é a de apoioar no deseño e no seguimento da estratexia e das liñas de actividade do noso Centro

Soledad García Gil

Análise de concas sedimentarias

Francisco Ramil

Bioloxía ambiental

Alberto Velando Rodríguez

Ecoloxía animal

Celia Olabarria

Ecoloxía costeira

José María Sánchez Fernández

Ecoloxía evolutiva e da conservación

Jose Luis Soengas

Fisioloxía de peixes

Elena Ojea Fernández-Colmeiro

Future Oceans Lab

Armando Caballero Rúa

Xenética de poboacións e citoxenética

Ana Bernabeu Tello

Xeoloxía mariña e ambiental

Mª Teresa de Castro Rodríguez

Laboratorio de fisica ambiental

Beatriz Mouriño Carballido

Oceanografía biolóxica

Gabriel Rosón Porto

Oceanografía física

Miguel Ángel Nombela Castaño

Oceanografía xeolóxica e bioxeoquímica

Mª Teresa Pérez Nieto

Parasitoloxía e microbioloxía mariña

Carlos Bendicho Hernández

Química analítica ambiental e toxicoloxía

Fuencisla San Juan Serrano

Reprodución de moluscos bivalvos. Metabolismo, patoloxías, desintoxicación