Ten por obxectivo establecer dinámicas que promovan o compromiso ético en liña cos ODS e promover políticas de igualdade de oportunidades e carreira investigadora no marco do HRS4R. Conta coa representación de persoal investigador, técnico e de xestión do Centro que traballa da man das estruturas de investigación e innovación responsable da Universidade de Vigo.

Ana Bernabeu

Investigadora do CIM

Cristina Quelle

Coordinadora de investigación e Transferencia do CIM

Francisco Ramil

Investigador do CIM

Rosana Rodríguez

Técnica do CIM

Henar Antolínez

Investigadora predoutoral do CIM

Marisela Des Villanueva

Investigadora postdoutoral do CIM