Como instrumento emerxente, apostamos pola intelixencia de datos a través do desenvolvemento e a utilización de datos e ferramentas analíticas que proporcionan unha nova e potente aproximación para comprender e aproveitar mellor a información masiva que se recolle dos océanos, permitindo unha mellora significativa nos modelos, teorías e hipóteses de posibles respostas. Isto acelera o avance cuantitativo e cualitativo do coñecemento científico e facilita políticas mellor informadas e a toma de decisións socioeconómicas.