Cambio global e contaminación

O actual aumento na temperatura media da Terra é resultado da actividade humana, a través da emisión de gases efecto invernadoiro que alteran a variabilidade climática natural. Os océanos tiveron ata agora un papel regulador no clima a través dunha serie de procesos físicos, químicos e biolóxicos que equilibran as fluctuaciones naturais. As verteduras de contaminantes interferen nestes procesos, alterando o equilibrio natural e afectando á saúde humana. O desenvolvemento de políticas de mitigación e adaptación, científicamente ben fundamentadas, é imprescindible para a supervivencia do planeta.


Related content

Ofertas de emprego
Contrato posdoutoral en ecoloxía das comunidades microbianas mariñas

O Grupo de Oceanografía Biolóxica (GOB) do Centro de Investigación Mariña (CIM, Universidade de Vigo) ofrece un contrato posdoutoral a cargo do proxecto: PID2019-110011RB-C33 TRAITS: Towards…

Persoal técnico de apoio á investigación – Observación do océano e cambio global

O Centro de Investigación Mariña (CIM) da Universidade de Vigo ofrece un contrato de técnico de apoio á investigación para o reforzo da liña de…

Contrato de persoal técnico especialista en cultivos mariños – proxecto europeo GLAUKOS

O equipo de “Ecotoxicoloxía e Contaminación Mariña” (Ecotox) do grupo “Ecoloxía  Costeira” (EcoCost, CIM-UVigo), oferta un contrato de técnico de laboratorio especialista en cultivos mariños…

Contrato de investigación predoutoral no grupo Ephyslab

O Laboratorio de Física Ambiental (Ephyslab) do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo (CIM-UVigo) ofrece un contrato predoutoral para a análise do impacto…

Contrato de apoio á investigación no grupo de Oceanografía Biolóxica do CIM-UVigo (GOB)

O grupo de investigación de Oceanografía Biolóxica (GOB) do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo (CIM-UVigo), oferta un contrato de apoio á investigación…

Técnico de laboratorio (grupo III) especialista en ecotoxicoloxía

Lugar de traballo: Grupo Ecotox, ECIMAT Período: 6 meses a partir de decembro de 2018 Salario: 1400 E brutos Requerimentos: Esperiencia en realización de bioensaios…

Grupos de investigación
Xeoloxía Mariña e Ambiental
Laboratorio de Física Ambiental
Future Oceans Lab
Grupo de Química Analítica Ambiental e Toxicoloxía
Ecoloxía animal
Grupo de Oceanografía Biolóxica