Biodiversidade e servicios ecosistémicos

A diversidade biolóxica xoga un papel fundamental na capacidade dos ecosistemas mariños para manter o equilibrio e regular o clima, así como aumentar a resiliencia dos mesmos. O coñecemento da estrutura e dinámica das comunidades de produtores primarios, consumidores e descompoñedores, determinante nos procesos de almacenamento e fluxo de materiais e enerxía, é clave no aproveitamento sostible dos ecosistemas mariños. Un océano saudable proporciona servizos ecosistémicos como a produción de alimentos ou a obtención de bioproductos mariños, entre outros.


Related content

Ofertas de emprego
Oferta de contrato no grupo Ecocost a cargo do proxecto ZEUS

O grupo de investigación de Ecoloxía Costeira (Ecocost, EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía animal da Universidade de Vigo e pertencente ao Centro de…

Informático – grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas

O grupo de investigación de Ecoloxía costeira (EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e o grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas do Departamento de Enxeñería…

Investigador Posdoutoral – Grupo de Ecoloxía Costeira

O grupo de investigación de Ecoloxía costeira (EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e o grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas do Departamento de Enxeñería…

Xestor de proxecto – Grupo de Ecoloxía Costeira

O grupo de investigación de Ecoloxía costeira (EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e o grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas do Departamento de Enxeñería…

Grupos de investigación
Future Oceans Lab
Grupo de Química Analítica Ambiental e Toxicoloxía
Ecoloxía animal
Grupo de Oceanografía Biolóxica
Oceanografía Xeolóxica e Bioxeoquímica
Grupo de Oceanografía Física
Bioloxía Ambiental
Reproducción de Moluscos Bivalvos