Acuicultura e explotación sostible dos recursos

A xestión sostible dos recursos mariños é necesaria para asegurar a súa supervivencia e para contribuír a unha alimentación sa e segura. O incremento da proporción de alimentos de orixe mariña, máis sans e menos custosos enerxética e ambientalmente, non pode ser abordado en exclusiva polas pesqueiras, o que esixe o desenvolvemento dunha acuicultura biotecnolóxicamente avanzada. A acuicultura é o sector produtivo alimentario con maior crecemento en todo o mundo. Os avances no coñecemento da bioloxía, xenética, dinámica poboacional e ecoloxía das especies explotables son clave para asegurar a sustentabilidade dos recursos mariños.


Related content

Ofertas de emprego
Oferta de persoal técnico de apoio á investigación – Acuicultura e explotación sostible de recursos

O Centro de Investigación Mariña (CIM) da Universidade de Vigo ofrece un contrato de técnico de apoio á investigación para o reforzo da liña de…

Oferta de contrato no grupo Ecocost a cargo do proxecto ZEUS

O grupo de investigación de Ecoloxía Costeira (Ecocost, EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía animal da Universidade de Vigo e pertencente ao Centro de…

Praza de persoal investigador para o reforzo da liña de investigación “Explotación sustentable dos recursos mariños” – Praza CIM – 03 – 2019

O Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo (CIM-UVigo) convoca unha praza para a contratación laboral temporal de persoal investigador para o reforzo da…

Investigador Posdoutoral – Grupo de Ecoloxía Costeira

O grupo de investigación de Ecoloxía costeira (EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e o grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas do Departamento de Enxeñería…

Xestor de proxecto – Grupo de Ecoloxía Costeira

O grupo de investigación de Ecoloxía costeira (EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e o grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas do Departamento de Enxeñería…

Grupos de investigación
Future Oceans Lab
Bioloxía Ambiental
Reproducción de Moluscos Bivalvos
Biotecnoloxía e Calidade en Industrias Agroalimentarias e Medio Ambiente
Fisioloxía de Peixes
Ecoloxía Costeira
Xenética de Poboacións e Citoxenética