É necesario atopar solucións que permitan garantir a sustentabilidade na explotación dos recursos mariños. Isto pasa por profundizar no coñecemento para, por exemplo, optimizar os métodos de explotación ou procurar mecanismos de valorización de sub-produtos. Neste sentido destacan, entre outros, o potencial da biotecnoloxía como Tecnoloxía Facilitadora Esencial, a utilización de organismos mariños como modelo experimental ou a explotación enerxética das condicións meteo-climáticas da nosa costa.

Explotación sustentable dos recursos mariños

Contidos relacionados

Ofertas de emprego
Oferta de persoal técnico de apoio á investigación – Acuicultura e explotación sostible de recursos

O Centro de Investigación Mariña (CIM) da Universidade de Vigo ofrece un contrato de técnico de apoio á investigación para o reforzo da liña de…

Oferta de contrato no grupo Ecocost a cargo do proxecto ZEUS

O grupo de investigación de Ecoloxía Costeira (Ecocost, EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía animal da Universidade de Vigo e pertencente ao Centro de…

Praza de persoal investigador para o reforzo da liña de investigación “Explotación sustentable dos recursos mariños” – Praza CIM – 03 – 2019

O Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo (CIM-UVigo) convoca unha praza para a contratación laboral temporal de persoal investigador para o reforzo da…

Investigador Posdoutoral – Grupo de Ecoloxía Costeira

O grupo de investigación de Ecoloxía costeira (EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e o grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas do Departamento de Enxeñería…

Xestor de proxecto – Grupo de Ecoloxía Costeira

O grupo de investigación de Ecoloxía costeira (EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e o grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas do Departamento de Enxeñería…

Grupos de investigación
Xeoloxía Mariña e Ambiental
Laboratorio de Física Ambiental
Future Oceans Lab
Bioloxía Ambiental
Reproducción de Moluscos Bivalvos
Biotecnoloxía e Calidade en Industrias Agroalimentarias e Medio Ambiente
Fisioloxía de Peixes