A diversidade biolóxica xoga un papel fundamental na capacidade dos ecosistemas mariños para manter o equilibrio e regular o clima, así como aumentar a resiliencia dos ecosistemas. O coñecemento da estrutura e dinámica das comunidades de produtores primarios, consumidores e descomponedores, determinante nos procesos de almacenamento e fluxo de materiais e enerxía, é clave no aproveitamento sostible dos ecosistemas mariños. Un océano saudable proporciona servizos ecosistémicos como a produción de alimentos e a obtención de bioproductos mariños entre outros.

Biodiversidade e servicios ecosistémicos

Contidos relacionados

Ofertas de emprego
Oferta de contrato no grupo Ecocost a cargo do proxecto ZEUS

O grupo de investigación de Ecoloxía Costeira (Ecocost, EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía animal da Universidade de Vigo e pertencente ao Centro de…

Informático – grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas

O grupo de investigación de Ecoloxía costeira (EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e o grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas do Departamento de Enxeñería…

Investigador Posdoutoral – Grupo de Ecoloxía Costeira

O grupo de investigación de Ecoloxía costeira (EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e o grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas do Departamento de Enxeñería…

Xestor de proxecto – Grupo de Ecoloxía Costeira

O grupo de investigación de Ecoloxía costeira (EZ1) do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e o grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas do Departamento de Enxeñería…

Grupos de investigación
Ecoloxía animal
Grupo de Oceanografía Biolóxica
Bioloxía Ambiental
Ecoloxía Costeira
Xenética de Poboacións e Citoxenética
Análise de Concas Sedimentarias
Eventos
Presentación do proxecto ENCORAT: reducción da mortalidade do corvo mariño cristado nas artes de pesca

O luns 22 de febreiro terá lugar a presetación do proxecto “ENCORAT: Acciones para reducir la mortalidad accidental del cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) en artes…

Understanding community dynamics between species and habitats: Two projects – one goal

O martes 20 de outubro, Catarina Alves e Marisa Gomes, investigadoras predoutorais do Grupo de Investigación  Ecosystems and Global Change do CBMA da Universidade de…