Investigador realizando traballo de campo nun areal

O persoal investigador do CIM leva a cabo a súa actividade investigadora en torno ás nosas cinco liñas estratéxicas de investigación, trátase dun equipo integrado por aproximadamente 100 investigadores e investigadoras, 80 persoas en formación investigadora e 30 persoas prestando apoio técnico e de xestión.

Análise de Concas Sedimentarias (XM3)

Bioloxía Ambiental (BA2)

Ecoloxía Animal (GEA)

Ecoloxía Costeira (EZ1-EcoCost)

Ecoloxía de prantas e evolución (BV10)

Fisioloxía de Peixes (FB2)

Future Oceans Lab (FOL)

Xenética de Poboacións e Citoxenética (XB2)

Xeoloxía Mariña e Ambiental (Geoma-XM2)

Laboratorio de Fisica Ambiental EPHYSLAB (FA9)

Oceanografía Biolóxica (OB)

Oceanografía Física (GOFUVI)

Oceanografía Xeolóxica e Bioxeoquímica (XM1)

Parasitoloxía e Microbioloxía Mariña (BYCIAMA)

Química Analítica Ambiental e Toxicoloxía (QA2)

Reproducción de Moluscos Bivalvos.  (CM1)