Investigadores do CIM nunha campaña oceanográfica a bordo do BO Sarmiento de Gamboa

O noso Centro está integrado por 15 grupos de investigación e 3 investigadores individuais que levan a cabo a súa actividade en torno a 5 ámbitos de especialización. A continuación indícanse os ámbitos ao redor dos que se articula a investigación no CIM, xunto cos grupos adscritos a cada unha delas. Dada a multidisciplinariedade necesaria para abordar a investigación mariña, un grupo de investigación pode dedicar a súa actividade a varios dos ámbitos: