Investigadores do CIM nunha campaña oceanográfica a bordo do BO Sarmiento de Gamboa

O noso Centro está integrado por 15 grupos de investigación que levan a cabo a súa actividade en torno a 5 liñas principais de investigación. A continuación indícanse as liñas ao redor das que se articula a investigación no CIM-UVIGO, xunto cos grupos adscritos a cada unha delas. Dada a multidisciplinariedade necesaria para abordar a investigación mariña, un grupo de investigación pode dedicar a súa actividade a varias das liñas: