Investigadores do CIM nunha campaña oceanográfica a bordo do BO Sarmiento de Gamboa

O noso Centro está integrado por preto de 200 investigadoras e investigadores que levan a cabo a súa actividade en torno a 5 ámbitos de especialización. A continuación indícanse os ámbitos ao redor dos que se articula a investigación no CIM:

Acuicultura e Explotación sostible dos recursos

Biodiversidade e Servizos Ecosistémicos

Cambio Global e Contaminación

Enerxías Renovables e Novos Recursos

Xestión Integrada da Zona Costeira