Molecular characterization and pathologies of oysters from the Andalusian Atlantic coast

O xoves día 19 de outubro Monserrat López, técnica de investigación do laboratorio de patoloxía do Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA – Centro Auga del Pino), presentou os resultados máis importantes da súa tese doutoral coa charla titulada “Molecular characterization and pathologies of oysters from the Andalusian Atlantic coast”.

Ante a reapertura no ano 2011 da explotación comercial dos bancos naturais de ostreidos do litoral onubense, tras 24 anos de repouso, resultaba necesario coñecer a presenza e distribución das diferentes especies de ostras, así como contar cunha catalogación inicial do estado sanitario dos bancos naturais de ostras, pois a variante do virus OsHV-1 µVar estendíase en toda Europa e existía unha evidente importación e movemento de semente de ostra en Andalucía.

Neste contexto, Monserrat López, dirixida por José Ignacio Navas Triano, experto patólogo de enfermidades de moluscos bivalvos no IFAPA, e o Dr. Roberto da Herrán, do Departamento de Xenética na Universidade de Granada, desenvolveu a súa tese doutoral, co obxectivo principal de avaliar e caracterizar as poboacións de ostras do litoral atlántico andaluz e estudar as súas patoloxías mediante técnicas histolóxicas e moleculares. Financiada polo IFAPA, o grupo de investigación AGR-247 (Centro IFAPA Auga do Piñeiro, Huelva) e os proxectos HERPEMOL (financiado por JACUMAR-MAGRAMA) e BONAQUA (FEDER), Monserrat estudou ademais a prevalencia e distribución do protozoo Marteilia refringens, e a prevalencia, distribución e variabilidade xenética do virus Ostreid herpesvirus 1 (OsHV-1) dos bancos naturais andaluces.

Durante a conferencia, a poñente presentou os resultados máis importantes obtidos na súa tese así como o traballo que desenvolveu para completar os estudos da tese.

Vídeos