Técnico de Investigación no grupo de Ecoloxía Animal

O grupo de investigación GEA (Grupo de Ecoloxía Animal) do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo ofrece un contrato de Técnico de Investigación dentro do proxecto dentro da convocatoria (DOG 106, orde 23 de maio) de Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas (Xunta de Galicia).

O candidato deberá desenvolver o seu traballo dentro do proxecto na liña de investigación de “Biotransformación de bagazo de uva mediante vermicompostaje: Evaluación de las propiedades biofertilizantes del vermicompost en el viñedo”

Requisitos:

 • Técnico ciclo superior de Química Ambiental
 • Experiencia previa en extracción de ADN, ARN y PCR a tiempo real
 • Experiencia previa en preparación de placas de Illumina para secuenciación

Criterios de valoración

 • Curriculum vitae
 • Capacidade demostrable na mostraxe e análises moleculares de solos.
 • Entrevista persoal

Descrición do traballo:

 • Salario bruto: 1150 euros/mes
 • Xornada de traballo completa: 40 h / semán
 • Duración do contrato: 7 meses
 • Centro de traballo: Torre CACTI, Fonte das Abelleiras, s/n Campus Universitario de Vigo. 36310 (Pontevedra)

Presentación de solicitudes e prazo:

 • Achegar CV mediante correo electrónico dirixido a mariagomez@uvigo.es indicando no asunto: Praza GEA/03/18
 • Prazo: ata as 14:00h do 29 de novembro de 2018

Entrevistas persoais e resolución

 • Non se evaluarán CVs que non se adecúen ó perfil
 • Os candidatos preseleccionados poderán ser convocados a unha entrevista persoal. Non se manterá correspondencia co resto dos solicitantes.
 • Unha comisión formada por investigadores do grupo GEA será a encargada de realizar a selección.
 • A resolución será publicada na páxina http://gea.uvigo.es/positions
 • Data estimada da resolución para a provisión da praza: 30 de novembro de 2018
 • Data prevista de incio de contrato: 1 de xaneiro de 2019