Service orientation, user support, flexibility and continuous improvement are ECIMAT´s core values, and as such, all our service provision system is certified under ISO 9001:2015. In order to improve the functioning of our management system, we would like to know your opinion about the quality of our services and we thank you in advance for completing the enquiry below.

Fiabilidade

Como consideras que é a nosa capacidade efectiva de realizar os servizos ofertados:

12345
12345
12345
12345

Tempo de resposta

Como consideras que é a nosa velocidade de resposta ante as vosas necesidades á hora de solicitar os servizos de:

12345
12345
12345
12345

Accesibilidade

Como consideras que é a facilidade para establecer contacto e a comunicación cos responsables dos servizos de:

12345
12345
12345
12345

Cortesía

Como valoras a educación, respeto, consideración e amabilidade do persoal encargado de prestar os servizos de:

12345
12345
12345
12345

Competencia técnica

Como valoras a nosa capacidade e coñecemento dos recursos necesarios para a realización dos servicios de:

12345
12345
12345
12345

Calidade

Cal é a túa valoración xeral dos servizos ofertados pola ECIMAT dos que fostes usuario:

12345
12345
12345
12345

Consideracións xerais

Para rematar, as últimas consideración xerais:

12345
12345