CONTACTO

Correo

+34 986 815 702

Técnico de investigación e desenvolvemento de servizos

Unidade de recursos biolóxicos e cultivos mariños

Técnico en Operacións de Cultivo Acuícola (IGaFA) e Capataz Marítimo Pesqueiro. Conta con máis de 15 anos de experiencia no cultivo de peixes e moluscos, traballando como técnico de produción acuícola tanto no sector público (IGaFA) como privado e como técnico de control de procesos de calidade en empresas do sector acuícola.