CONTACTO

Correo

+34 986 815 704

Responsable de calidade e director técnico de laboratorio

Unidade de calidade ambiental

Biólogo, Master en Contaminación Industrial e Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais, acumula máis de 18 anos de experiencia profesional nos ámbitos da xestión e control da calidade e a inspección e investigación ambiental. Como Técnico de Apoio a Investigación dentro da ECIMAT, realiza funcións tranversais como Responsable de Calidade e Prevención entre as que, ademais dos aspectos relativos a xestión destas áreas, destacan as actividades de apoio en materia de control analítico e instrumental. Realiza tamén actividade investigadora en proxectos relacionados coa calidade ambiental mariña e a ecotoxicoloxía.