CONTACTO

Correo

+34 986 815 700

Técnico de medio mariño

Unidade de medio mariño

Técnico superior en produción acuícola (IGaFA), mergullador profesional de segunda clase restrinxida e patrón de embarcacións de lecer. Traballa dende o ano 2007 no apoio ás actividades no medio mariño na ECIMAT.