CONTACTO

Correo

+34 986 815 715

Responsable da unidade de calidade ambiental

Unidade de calidade ambiental

Licenciada en Ciencias Químicas e Doutora pola Universidade de Vigo.  Traballou no Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico a Investigación (CACTI) e no Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO).  Ten unha ampla experiencia no uso de técnicas instrumentais, entre as que podemos destacar técnicas espectroscópicas e, a Cromatografía de Gases-Masas (GC-MS). Participou en proxectos de investigación nos ámbitos da química e a biomediciña ademáis de coordinar a implantación do Sistema de Xestión da Calidade ISO 9001: 2015 no CINBIO. Actualmente é a responsable da unidade de calidade ambiental.