CONTACTO

Correo

+34 986 815 702

Técnica de cultivos mariños

Unidade de recursos biolóxicos e cultivos mariños

Técnico superior en producción acuícola (IGaFA), con experiencia en cultivos mariños tanto no sector privado como no público. Dende o ano 2009 traballa na ECIMAT en cultivos auxiliares (microalgas, artemia, rotíferos, copépodos, etc), cultivo de moluscos, cultivo de peixes, e no deseño e montaxe de instalacións de acuicultura.