CONTACTO

Correo

+34 986 815 702

Técnico de cultivos mariños

Unidade de recursos biolóxicos e cultivos mariños

Técnico superior en produción acuícola (IGaFA), especializado en acuarioloxía, acuaponía, cultivos modelo e no deseño e montaxe de instalación de acuicultura.