CONTACTO

Correo

+34 986 815 710

Bolseira

Unidade de medio mariño

Licenciada en Ciencias do Mar con experiencia en illamento e cultivo de microalgas, cultivos auxiliares, cultivo de moluscos e engorde de peixes. Elevado interese e motivación pola I+D+i ambiental e mariña