CONTACTO

Correo

+34 986 815 710

Responsable da unidade

Unidade de oceanografía

Licenciado en Ciencias do Mar e doutor pola Universidade de Vigo. Posúe ampla experiencia na experimentación en mesocosmos e dende o ano 2009 centra a súa actividade na oceanografía operacional, incluindo o manexo de sensores e instrumental oceanográfico, así como o deseño e implementación de sistemas autónomos de medida no medio mariño, sendo responsable da plataforma de observación Torallamar dende a súa posta en funcionamento no ano 2013.