CONTACTO

Correo

+34 986 815 710

Responsable da unidade de medio mariño

Unidade de medio mariño

Licenciado en Bioloxía, mergullador de pequena profundidade (30m) e patrón de embarcación de lecer. Traballou en acuarioloxía e cultivo de crustáceos en distintas entidades públicas e, na actualidade, coordina o servizo de apoio no medio mariño da ECIMAT.