CONTACTO

Correo

+34 986 815 702

Técnica de cultivos mariños

Unidade de recursos biolóxicos e cultivos mariños

Licenciada en Ciencias do Mar e Master de Acuicultura en la NUI, Galway, Irlanda. Conta con máis de 15 anos de experiencia no cultivo de organismos mariños (moluscos, equinodermos e microalgas) tanto na fase de hatchery como na de engorde en empresa privada en Irlanda e Galicia.