CONTACTO

Correo

+34 986 815 700

Técnica de cultivos mariños

Unidade de recursos biolóxicos e cultivos mariños

Técnico superior en produción acuícola (IGaFA). Traballou en cultivos mariños en diferentes órganos de investigación como o Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) e o Instituto Español de Oceanografía (IEO). Dende o ano 2007 traballa na ECIMAT en cultivos auxiliares (microalgas, artemia, rotíferos, copépodos, etc), cultivo de moluscos, cultivo de peixes e xestión de laboratorio.