CONTACTO

Correo

+34 986 815 712

Técnica de investigación e desenvolvemento de servizos

Unidade de recursos biolóxicos e cultivos mariños

Doutora en Bioloxía, mergulladora profesional de segunda clase restrinxida e patroa de embarcacións de lecer. Conta con ampla experiencia en proxectos de investigación relacionados coa xestión sostible de pesquerías artesanais e áreas mariñas protexidas. Actualmente traballa como técnica de investigación nos proxectos “Estudo da variabilidade espacial do ciclo reprodutivo da navalla na Ría de Vigo e a súa aplicación á xestión pesqueira” e “Estudo da bioloxía, status poboacional e diversidade xenética da holoturia (Holothuria forskali) na Ría de Vigo”.