A ECIMAT conta cun equipo de técnicos especializados no desenvolvemento de servizos de apoio á investigación mariña. A vocación de servizo, a flexibilidade e a mellora continua son as señais de identidade do noso equipo. A continuación amósanse as unidades nas cales se estructura o equipo da ECIMAT e as persoas que as compoñen.

Dirección

José Manuel García
Director da ECIMAT

Unidade de calidade ambiental

Rosana Rodríguez
Técnica en histoloxía
Tania Tato
Responsable da unidade de calidade ambiental

Unidade de medio mariño

Enrique Poza
Responsable da unidade de medio mariño
Roberto Gómez
Técnico de medio mariño

Unidade de oceanografía

Antonio Fuentes
Técnico de oceanografía
José González
Responsable da unidade de oceanografía
Miguel Otero
Técnico de oceanografía
Paulo Alcaraz
PTA de oceanografía

Unidade de cultivos mariños

Arantxa Martínez
Técnica de cultivos mariños
Damián Costas
Responsable da unidade de cultivos mariños

Unidade de apoio

Rosa Farto
Técnica de investigación responsable
Elisa Gándara
Conserxe
Ricardo Pazó
Conserxe
Alberto Álvarez
Técnico de garda