A ECIMAT conta cun equipo de técnicos especializados no desenvolvemento de servizos de apoio á investigación mariña. A vocación de servizo, a flexibilidade e a mellora continua son as señais de identidade do noso equipo. A continuación amósanse as unidades nas cales se estructura o equipo da ECIMAT e as persoas que as compoñen.

Dirección

José Manuel García
Director da ECIMAT

Unidade de calidade ambiental

Estefanía Paredes
Técnica de investigación e desenvolvemento de servizos
Mariana Herrera
Bolseira
Pablo Heres
Técnico de investigación e desenvolvemento de servizos
Rosana Rodríguez
Técnica en histoloxía
Sergio González
Responsable de calidade / Director técnico de laboratorio

Unidade de medio mariño

Enrique Poza
Responsable da unidade de medio mariño
Roberto Gómez
Técnico de medio mariño

Unidade de oceanografía

Antonio Fuentes
Técnico de oceanografía
José González
Responsable da unidade de oceanografía
Miguel Otero
Técnico de oceanografía

Unidade de recursos biolóxicos e cultivos mariños

Alberto Álvarez
Técnico de garda
Ana Canabal
Técnica de garda
Alberto García
Técnico de investigación e desenvolvemento de servizos
Ana Tubío
Técnico de investigación e desenvolvemento de servizos
Arantxa Martínez
Técnica de cultivos mariños
Aurkene Belasco
Técnica de garda
Damián Costas
Director técnico de mantemento e investigación responsable / Responsable da unidade de recursos biolóxicos e cultivos mariños
María Pérez
Técnica de garda
Micael Vidal
Técnico de cultivos mariños
Noelia Costoya
Técnica de cultivos mariños
Tania Ballesteros
Técnica de investigación e desenvolvemento de servizos
Victoriano Álvarez
Técnico de investigación e desenvolvemento de servizos

Unidade de Xestión

Alba Hernández
Técnica de comunicación e divulgación
Charo de la Huz
Xestora de proxectos
Fiz da Costa
Xestor de proxectos
Juan José Rodríguez
Técnico de investigación responsable
Rosa Farto
Técnica de investigación responsable

Unidade de apoio

Elisa Gándara
Conserxe
Nieves Álvarez
Responsable de limpeza
Ricardo Pazó
Conserxe