Laboratorio de 18 m2 adicados ao mantemento das cepas da colección da ECIMAT

Sala acondicionada termicamente a 20ºC e equipada con cabina de fluxo laminar e andeis de cultivo con iluminación para o cultivo de microalgas.