Espazo de 60 m2adicados ao servizo de apoio de actividades de mergullo científico da ECIMAT

Pañol de mergullo - equipamento mergullo

O pañol conta con aseos de mulleres / homes, compresor de carga de botellas a 220 atm. (modelo Verticus 5, casa BAUER) e as seguintes infraestruturas a disposición dos usuarios do servizo de mergullo científico:

  • Vestiarios de mulleres / homes con dúas duchas cada un e taquillas individuais
  • Sete equipos de mergullo completos de diferentes tallas
  • Oito taquillas para almacenaxe e secado dos equipos de mergullo