Laboratorio de 15 m2 destinado ao traballo con microorganismos patóxenos mariños en condicións de seguridade biolóxica

Laboratorio seco, acondicionado termicamente e dotado do seguinte equipamento:

  • Autoclave
  • Cabina de fluxo invertido (tipo II)
  • Incubadora
  • Outro equipamento de medida e análise (espectrofotómetro, baño e balanzas).