Sala escura de 9m2 destinada á conservación de mostras.

Espazo dotado de equipos de almacenamento a baixas temperaturas para o liofilizado e conservación de mostras (conxelador de -80 ºC, criostato e liofilizador). Os equipos son xestionados polo servizo de conservación e almacenamento de mostras da ECIMAT.

Para coñecer o procedemento de conservación de mostras ou solicitar o servizo pulse o link Solicitar un servizo e seleccione “Conservación e almacenamento de mostras” ou contacte con Estefanía Paredes.