Cámara de 3 m2 para almacenamento de productos conxelados (-20ºC).

Cámara -20ºC

A ECIMAT ocúpase do almacenamento e conservación de mostras de todos os usuarios da estación. Para coñecer o procedemento pulse o link Solicitar un servizo e seleccione “Conservación e almacenamento de mostras” ou contacte con Estefanía Paredes (eparedes@uvigo.es).