A ECIMAT conta con tres tipos de espazos: zonas cedidas a grupos de investigación da Universidade de Vigo (indicadas en cor azul), zonas comúns a tódolos usuarios (cor verde) e zonas de servizo accesibles só ao persoal da estación (cor laranxa).

A continuación móstrase unha listaxe das instalacións:

Planta Baixa

19 17 13 14 16 15 15 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 18

Espazos que albergan equipamento de uso común

Espazos de uso polo persoal técnico do centro

Espazos reservables polos investigadores e investigadoras

Planta Alta

1 2 3 5 7 9 4 6 8 10 16 17 15 14 11 12 13 13 13

Espazos que albergan equipamento de uso común

Espazos de uso polo persoal técnico do centro

Espazos reservables polos investigadores e investigadoras

Outras instalacións

  1. Pantalán
  2. Sala de bombas

Vehículos

  1. Embarcación cabinada
  2. Laboratorio móbil
  3. Embarcación semirríxida