A vocación de servizo, o apoio ao persoal usuario da infraestrutura, a flexibilidade, e a mellora contínua son os principais valores da nosa organización, por iso contamos cun sistema de xestión da calidade certificado conforme á norma ISO 9001:2015. Co fin da mellora do funcionamento do noso sistema de xestión gustaríanos coñecer a túa opinión sobre a calidade do noso servizo, por iso agradecémoste que completes a enquisa que podes ver a continuación.

Valora os seguintes aspectos dos servizos que ofrecemos.

Apoio a actividades no medio mariño

NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345

Cría e suministro de organismos mariños

NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345

Procesado histolóxico de tecidos e/ou análise de mostras ambientais

NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345

Utilización de laboratorios e equipamento científico

NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345
NS/NC12345

Consideracións xerais

Para rematar, as últimas consideración xerais:

12345
12345