A vocación de servizo, o apoio ao persoal usuario da infraestrutura, a flexibilidade, e a mellora contínua son os principais valores da nosa organización, por iso contamos cun sistema de xestión da calidade certificado conforme á norma ISO 9001:2015. Co fin da mellora do funcionamento do noso sistema de xestión gustaríanos coñecer a túa opinión sobre a calidade do noso servizo, por iso agradecémoste que completes a enquisa que podes ver a continuación.

Fiabilidade

Como consideras que é a nosa capacidade efectiva de realizar os servizos ofertados:

12345
12345
12345
12345

Tempo de resposta

Como consideras que é a nosa velocidade de resposta ante as vosas necesidades á hora de solicitar os servizos de:

12345
12345
12345
12345

Accesibilidade

Como consideras que é a facilidade para establecer contacto e a comunicación cos responsables dos servizos de:

12345
12345
12345
12345

Cortesía

Como valoras a educación, respeto, consideración e amabilidade do persoal encargado de prestar os servizos de:

12345
12345
12345
12345

Competencia técnica

Como valoras a nosa capacidade e coñecemento dos recursos necesarios para a realización dos servicios de:

12345
12345
12345
12345

Calidade

Cal é a túa valoración xeral dos servizos ofertados pola ECIMAT dos que fostes usuario:

12345
12345
12345
12345

Consideracións xerais

Para rematar, as últimas consideración xerais:

12345
12345