A ECIMAT dispón das infraestruturas necesarias e de persoal técnico especializado para subministrar organismos do medio natural e cultivados, incluindo organismos de colección e modelo, diferentes tipos de auga de mar e de laboratorio e medios de cultivo para microalgas.

O Servizo de recursos biolóxicos e cultivos mariños cría e mantén en stock unha colección de microalgas (ECC) e diferentes especies de organismos de colección e modelo como rotíferos, cladócereos, artemia, copépodos ou peixes e dispón de experiencia no cultivo, mantenza e subministro de diferentes especies de moluscos (ameixas, berberechos, ostras, navalla, peneira, etc.), peixes (rodaballo, linguado, dourada, robaliza, pescada, sardiña, etc.) e equinodermos (ourizo de mar, cogombro de mar, etc.). Este servizo subministra así mesmo organismos recollidos do medio natural, xestionando todos os permisos necesarios.

O Servizo de preservación funcional dos recursos biolóxicos mariños ten como obxectivo fundamental o desenvolvemento de protocolos de criopreservación para organismos, células ou tecidos de orixe mariña. Conta con dúas bioconxeladores, a última tecnoloxía en vitrificación e desconxelación ultra- rapida láser, subministro de nitróxeno líquido e tanques de almacenamento. O servizo conta con protocolos publicados para a criopreservación de esperma de 6 especies de invertebrados mariños, embrións de ourizo de mar e para larvas de moluscos bivalvos.

A Estación subministra ademáis medios de cultivo para microalgas, auga de mar sometida a diferentes tratamentos de filtración (20, 1 e 0,22 micras), esterilización (ultravioleta) e a diferentes temperaturas (13ºC, 18ºC e ambiente) e diferentes tipos de auga de laboratorio (MiliQ e destilada).

Para coñecer as características ou solicitar calquera destes recursos ou servizos pulsar o vínculo Solicitar un servizo.

Para solicitar outro recurso ou facer algunha consulta destes servizos envíe un correo ao persoal da ECIMAT:

Nota: O SERVIZO DE CRÍA E SUBMINISTRo DE ESPECIES MARIÑAS DE INTERESE PARA A INVESTIGACIÓN ATÓPASE CERTIFICADO CONFORME Á NORMA ISO 9001:2015.
ADVERTENCIA: é responsabilidade dos usuarios do servizo de subministración de recursos biolóxicos estar ao corrente das obrigacións recollidas no Real Decreto 124/2017, relativo ao acceso aos recursos xenéticos procedentes de taxóns silvestres e ao control da utilización e, en caso necesario, solicitar a autorización de acceso a recursos xenéticos españois procedentes de taxóns silvestres. O servizo de subministración de recursos biolóxicos pode fornecer orientación aos usuarios, en caso necesario.